Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

LISTOPAD 2019r.


Tematy kompleksowe

I. Listopadowe wspomnienia

II. Jesienna pogoda

III. Mali artyści

IV. Zimno, coraz zimniej

 Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

 1. Wprowadzenie litery „M, m, T, t,I,i,E,e” na podstawie wyrazów podstawowych: mama, tata, igła, elf .
 2. Wprowadzenie liczby 3, 4, 5.
 3. Doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 4. Rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zajęciach gimnastycznych i zabawach ruchowych.
 5. Doskonalenie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej.
 6. Doskonalenie wrażliwości estetycznej, wyrażanie rozumienia świata za pomocą impresji muzycznych, plastycznych, teatralnych, technicznych.
 7. Wdrażanie do zgodnej i wspólnej zabawy.
 8. Rozwiązywanie i układanie zagadek słownych, żartów językowych.
 9. Utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami Ziemi; poszerzenie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych.
 10. Przewidywanie i doskonalenie umiejętności uważnego słuchania.
 11. Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych; pogłębianie poczucia przynależności do rodziny.
 12. Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych.
 13. Kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości.
 14. Doskonalenie prawidłowej wymowy poprzez udział w ćwiczeniach ortofonicznych, artykulacyjnych, logorytmicznych.
 15. Budzenie świadomości narodowej jako czynnik do wychowania patriotycznego.

 

WIERSZ

„ Dola Parasola” Hanna Łochocka

Stał parasol koło ściany,

Przekrzywiony, zapłakany,

Chlip, chlip, chlip….

Nos drewniany wygiął w rurkę,

A łzy w koło ciekną ciurkiem,

kap, kap, kap….

Dzisiaj słota, kapuśniaczek,

Nie dziwota, że ja płaczę

Nosa wytrzeć też nie mogę,

Muszę płakać na podłogę.

W każdą pluchę, zawieruchę,

Nie ma na mnie nitki suchej.

Potem w kącie stoję co dzień,

Chciałbym wyjść przy pogodzie.

PIOSENKA

„Jesienny deszcz” sł.St. Karaszewski, muz.W.Kaleta

Dziś chmurkę nad podwórkiem

potargał psotny wiatr,

aż deszcz popłynął ciurkiem

i na podwórko spadł.

Ref. Hej, pada, pada, pada,

pada, pada deszcz

jesienny pada, pada,

pada, pada deszcz!

Deszcz płynie po kominie,

wesoło bębni w dach,

w blaszanej dzwoni rynnie

i wsiąka w mokry piach.

Ref. Hej, pada, pada, pada…

Kalosze wnet nałożę,

parasol wezmę też,

bo lubię, gdy na dworze

jesienny pada deszcz.

Ref. Hej, pada, pada, pada…

 

                                                     

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67