Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

WRZESIEŃ 2019r.


Tematy kompleksowe

  1. Moje przedszkole
  2. Bezpieczny przedszkolak
  3. Mały Europejczyk
  4. Ja, ty i środowisko

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

- doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,                                                                                                                                                                                

- wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej,

- wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.                                                                                                                                                            

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,                                                                                                                                                                       

 - wdrażanie się do formułowania i przestrzegania zasad grupowych,

- poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw,

- zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunki zdrowia i odporności,                                                                                                                                                          

- doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,                                                                                                                                                                                          

- doskonalenie umiejętności posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznawania ich w grupie innych imion i nazwisk z grupy,                                                              

- rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia,                                                                                                   

 - utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię,                                                                                                                                                                                                   

 - doskonalenie sprawności manualnej,                                                                                                                                                                                                             

 - wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,                                                                                                                                                          

  - zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu,       

 - budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowisk,

- doskonalenie wrażliwości estetycznej, wyrażanie rozumienia świata za pomocą impresji muzycznych, plastycznych, teatralnych i technicznych,

- rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych,

- budzenie świadomości narodowej i wspólnoty europejskiej jako czynnik do wychowania patriotycznego,

- rozbudzanie zainteresowań życiem, kulturą i językiem ludzi w niektórych krajach Europy,

- budowanie świadomości dzieci na temat higieny,                                                                                                                                                                                            

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zmysłów człowieka i ich funkcji.


Piosenka „Pak przyjaciel przedszkolaków” sł. Ewa Stadmuller, muz .Liliana Widlarz

Kto świata jest ciągle jest tak ciekawy ?,

Kto wciąż zaprasza nas do zabawy ?,

Kto świetny humor zawsze ma ?,

Kto się na żartach zna ,

Ref: Pak ze szmatek jest uszyty,

Pak- to kompan znakomity

Pak- najmilszy z wszystkich Paków,

Pak- przyjaciel przedszkolaków!

Z Pakiem nikomu nie grozi nuda,

Z Pakiem wyprawa każda się uda,

Wytropić można nawet lwa,

Kiedy się Paka ma!

               Ref: Pak ze szmatek jest uszyty…

 

Wiersz „Okienka i okna” E. Bełczewska      

„Każdy Tomek ma swój domek”

każdy domek okna swoje.

- Moje okna są malutkie,

Kwadratowe i czyściutkie.

Na osiedlach domów wiele,

Dużo ludzi – jest weselej.

Wszystkie domy okna mają

I na siebie spoglądają.

A w tych domach okna różne,

Kwadratowe i podłużne.

Okna duże, okna małe,

Ale wszystkie doskonałe.

Tu są koła, tam trójkąty,

Dalej jeszcze prostokąty.

Dobrze popatrz, znajdź owalne,

W małych domach to normalne.

W wielkich miastach, w centrum samym,

Domy do chmur dosięgają.

Czarny obok błękitnego

To drapacze chmur, kolego.

A w nich okna jak lusterka,

Księżyc nocą na nie zerka                                                                                                  

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67