Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

Drodzy Rodzice!

 

Elektroniczna rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 będzie odbywać się w dwóch etapach:

 

I ETAP: - kontynuacja – przeznaczony dla tych dzieci, które obecnie uczęszczają do naszego przedszkola

 

DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 należy złożyć u nauczycieli w grupie w terminie 18-22.02.2019r. Niedostarczenie Deklaracji będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

II ETAP – rekrutacja dzieci nowych.

 

W celu złożenia WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KONINIE, należy postępować zgodnie z etapami wskazanymi pod adresem 

www.konin.przedszkola.vnabor.pl

(strona będzie aktywna od 04.03.2019r. do 22.03.2019r.)
Po za kończeniu rejestracji należy wydrukować wypełnioną Kartę, podpisać i dostarczyć do przedszkola.

 


Zarządzenie nr 18/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie elektronicznego naboru dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin - pobierz

 

 UCHWAŁA Nr 39 RADY MIASTA KONINA z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin - pobierz

Regulamin - pobierz

 

Terminy - pobierz

 

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. - pobierz

UCHWAŁA Nr
650
RADY

 Prawo Oświatowe

 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67