• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Publiczne Przedszkole nr 7
"Bolek i Lolek" w Koninie

RAMOWY ROZKŁAD DNIA


6.00 – 8.15       Schodzenie się dzieci - zabawy dowolne wg zainteresowań.

7.30 – 8.00       Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, czynności porządkowo – gospodarcze,  pomoc w przygotowaniu do zajęć.

8.00– 13.00      Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka.

8.00 – 8.15        Grupy dzieci 3- 4 letnich - zabawa poranna.

                          Grupy dzieci 5- 6 letnich - zestaw ćwiczeń porannych.

8.15 – 8.30        Przygotowanie do śniadania - czynności higieniczno - porządkowe.

8.30 – 9.00        Śniadanie.

9.00– 10.00       Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne. Zabawa ruchowa.

                          Grupy dzieci 3- 4 letnich- po zajęciu śpiewanie znanych piosenek, udział w zabawach dramowych, zabawy dowolne w sali zajęć.

10.00 – 11.00     Pobyt na świeżym powietrzu - gry i zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, małe formy teatralne, imprezy okolicznościowe

11.00 – 11.30     Przygotowanie do obiadu  - czynności higieniczno - porządkowe, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

11.30 – 12.00    Obiad - wyrabianie umiejętności posługiwania się sztućcami, wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole.

12.00 – 14.00    Grupa 3-latków - cichy odpoczynek. Słuchanie bajek, muzyki klasycznej, muzyki relaksacyjnej.

12.00 – 13.00    Grupa 4-latków - cichy odpoczynek. Słuchanie bajek, muzyki klasycznej, muzyki relaksacyjnej.

13.00 – 14.00    Grupa 4-latków - indywidualne i grupowe wspomaganie i korygowanie rozwoju, gry dydaktyczne,

                          ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, śpiewanie piosenek, udział w małych formach teatralnych.

12.00 – 12.30    Grupa 5, 6 latków - cichy odpoczynek. Słuchanie bajek muzyki klasycznej, muzyki relaksacyjnej.

12.30 – 14.00    Grupy starsze - indywidualne i grupowe wspomaganie i korygowanie rozwoju, gry dydaktyczne,

                          ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, śpiewanie piosenek, udział w małych formach teatralnych.

13.00 – 16.00    Religia - zgodnie z planem zajęć w poszczególnych grupach.

14.00 – 14.30    Przygotowanie do podwieczorku - czynności higieniczno – porządkowe. Podwieczorek.

14.30 – 16.00    Gry i zabawy ruchowe, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie przedszkolnym.

16.00 – 18.00    Dyżur - zabawy dowolne według zainteresowań z przerwą od 16.35 – 17.00 na czynności higieniczne i II podwieczorek.

                          Rozchodzenie się dzieci.