• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

LIPIEC 2021

Tematyka kompleksowa:

 1. Zabawy w przedszkolu
 2. W krainie grzeczności
 3. Czas wakacji
 4. Bezpieczne wakacje

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

 1. Ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, fonetyczne i słuchowe.
 2. Wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych.
 3. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.
 4. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w grupie, na placu przedszkolnym, spacerze.
 5. Kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w chwili zagrożenia, utrwalenie zasad postepowania w niebezpiecznych sytuacjach- powiadamianie dorosłych, znajomość telefonów alarmowych.
 6. Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, kształtowanie umiejętności przedstawiania się i zwracania się bezpośrednio do rozmówcy.
 7. Rozwijanie potencjału twórczego dzieci poprzez ekspresję plastyczną, muzyczną i ruchową.
 8. Nauka piosenek, kształcenie poczucia rytmu, uwrażliwianie na sygnał wzrokowy oraz dźwiękowy.
 9. Kształtowanie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się na określony temat.
 10. Doskonalenie umiejętności współdziałania grupowego, pozytywnej rywalizacji.
 11. Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej.
 12. Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji.
 13. Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
 14. Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie.
 15. Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej przez wykonywanie prac plastycznych oraz ćwiczeń grafomotorycznych.
 16. Rozwijanie umiejętności uważnego obserwowania otoczenia społeczno- przyrodniczego w czasie spacerów (ruch drogowy, lżej ubrani przechodnie, zmiany w przyrodzie.

 

„Piosenka na kolorowe lato”

sł.: Agnieszka Galica

muz.: Tadeusz Pabisiak

 

I. Przyszło do nas lato, kolorowe lato.

Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to?

Będziemy po łące biegać na bosaka

Razem z żabką zieloną przez kałuże skakać.

 

Ref.: Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to?

Że będziemy się bawili całe lato.

 

II. Przyszło do nas lato, pełne słońca blasku.

Wybuduję gdzieś nad rzeka zamek z piasku.

Będziemy motyle gonili po łąkach.

Policzymy ile kropek ma biedronka.

 

Ref.: Hej maluchy, hej dzieciaki……..

https://www.youtube.com/watch?v=l4iKGDoEwq0&ab_channel=BajeczkiPioseneczki

 

Wiersz  Doroty Gellner "Piłka" 

Po cichutku, po kryjomu

Wyskoczyła piłka z domu.

Hop! Hop! W górę! W dół!

Przeskoczyła świata pół.

Zatrzymała się pod płotem,

Zatańczyła z burym kotem.

Hop! Hop! Raz i dwa!

Obudziła złego psa . (…)

 

 

Nasze Grupy

Grupa Misie

Misie

Grupa Motylki

Motylki

Grupa Biedronki

Biedronki

Grupa Żabki

Żabki

Grupa Pszczółki

Pszczółki

Grupa Zajączki

Zajączki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram