Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

WRZESIEŃ 2019


Tematy kompleksowe:

  1. Witamy w przedszkolu.
  2. Wakacyjne wspomnienia.
  3. Jestem Europejczykiem.
  4. Ja ty i środowisko.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

- przypomnienie kodeksu dobrego przedszkolaka i przestrzeganie go w różnych sytuacjach w grupie przedszkolnej;

- wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, integrowanie grupy podczas zabaw powitalnych, integracyjnych w ranku i popołudniówce;

- przestrzeganie ustalonych reguł i zasad współżycia w grupie, samodzielne organizowanie zabaw;

- rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole, kształtowanie postawy dobrego kolegi;

- rozwijanie dobrych manier, prawidłowe korzystanie ze sztućców, serwetek, kulturalne zachowanie się podczas posiłków i w czasie zabawie;

- utrwalenie wiadomości nt. lata, cyklicznego następstwa pór roku;

- doskonalenie umiejętności posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem, utrwalenie adresu i wiadomości na temat swojej miejscowości;

- doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą, poszerzenie słownika związanego z Polską i Europą;

- prawidłowe rozpoznawanie i nazywanie części ciała, opisywanie ich funkcji w organizmie człowieka;

- rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą zmysłów;

- kształtowanie świadomości nt. higieny zmysłów, zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowiska np. niedosłuch, utrata wzroku;

- zachęcanie do określania i wyrażania swoich emocji, odgrywania scenek sytuacyjnych;

- rozwijanie zainteresowań technicznych i sprawności manualnej;

- rozwijanie umiejętności matematycznych – klasyfikowania przedmiotów wg koloru, wielkości lub przeznaczenia, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, przeliczanie, zapoznanie z cyfrą 0 i 1;

- rozwijanie zainteresowań zabawami badawczymi – stawianie hipotez, wyciąganie wniosków z doświadczeń;

- ilustrowanie muzyki ruchem, rozwijanie orientacji przestrzennej;

- stosowanie się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na placu zabaw, w czasie spacerów i wycieczek.

 


 

Wiersz A. Galicy „Grzeczne słówka”.

Dziękuję, przepraszam i proszę

– trzy słówka za małe trzy grosze.

I grzeczny królewicz, i grzeczna królewna

znają te słówka na pewno.

To przecież niewiele kosztuje,

gdy powiesz uprzejmie: dziękuję!

Korona ci z głowy nie spadnie na pewno

– nawet, gdy jesteś królewną.

Trzy słówka za małe trzy grosze

– dziękuję, przepraszam i proszę.

 

Nauka rymowanki.

Jesteś chłopcem lub dziewczynką.

Macie po sześć lat.

I wysocy, i niscy – tacy są wśród was.

Różnią was kolory oczu, kolor włosów też.

Każdy z was jest przecież inny –

niepowtarzalny wręcz!

 

Rymowanka o kołach.

Gdy rozejrzymy się dokoła,

wszędzie jest coś w kształcie koła.

Ma je samochód, rower też ma,

talerz, zegar, no i

sygnalizacja świetlna!

Rozejrzyj się sam dokoła,

a może znajdziesz coś,

co przypomina koła.

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67