Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

Pszczółki ogłoszenia

 

 

Informujemy, że w dniu 16.06.2020r. (wtorek) w godzinach 15.00 - 16.00 odbędzie się Zakończenie Roku Szkolnego dzieci 6 letnich w reżimie sanitarnym.

Serdecznie zapraszamy dziecko z jednym opiekunem.

 


 

 Informujemy,

 zamieszczanie ogłoszenia Rodziców na tablicach grupowych i tablicy ogólnej

może nastąpić jedynie za zgodą dyrektora przedszkola. 


Szanowni Rodzice!

Rada Pedagogiczna dokonała analizy wszystkich propozycji dotyczących organizacji wycieczek, koncertów, teatrzyków itp.

Ustalono, że składki od rodziców zbierane są przez upoważnionego rodzica najpóźniej w ostatnim tygodniu poprzedzającym dany miesiąc.

Nauczyciele z końcem każdego miesiąca będą informować rodziców o wysokości opłat za dodatkowe imprezy (ogłoszenie na tablicy dla Rodziców) w nadchodzącym miesiącu.

Rodzice będą przekazywać daną kwotę w kopercie rodzicowi upoważnionemu do zbierania składek w wyznaczonym terminie.

Wszystkie składki będą przechowywane w sejfie przedszkolnym.


                                                                                                               

                                                               

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67