Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

LISTOPAD 2019 r.


Temat y kompleksowe:

 1. Każdy przedszkolak- Mały Patriota- Wielki człowiek – projekt edukacyjny.
 2. Legendy i Baśnie Polskie- projekt edukacyjny ” Każdy przedszkolak- Mały Patriota- Wielki człowiek”
 3. Legendy i Baśnie Polskie- projekt edukacyjny ” Każdy przedszkolak- Mały Patriota- Wielki człowiek”
 4. Konin- moje miasto – projekt edukacyjny „ Każdy przedszkolak- Mały Patriota- Wielki człowiek”

 

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne :

 • Rozbudzenie zainteresowania książką z obrazkami, zachęcanie do wypowiadania się na temat treści obrazków;
 • Kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki, jako źródła przeżyć i doświadczeń; słuchanie bajek i opowiadań;
 • Wyrabianie nawyku kulturalnego obchodzenia się z książką, szanowania książek i odkładania ich na wyznaczone miejsce;
 • Oglądanie położonych najbliżej przedszkola zabudowań naszego miasta, zapoznanie z legendą o Koninie, rozmowy z dziećmi na temat najpiękniejszych miejsc w naszej miejscowości na podstawie widokówek i albumów;
 • Uczenie się poprzez zabawę serdecznych zachowań wobec bliskich osób;
 • Podejmowanie próby samodzielnego i bezpiecznego organizowania sobie czasu wolnego w przedszkolu.
 • Korzystanie ze sprzętu i zabawek zgodnie z ustalonymi regułami bezpieczeństwa.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci poprzez różnorodne zajęcia ruchowe.
 • Wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych, związanych z higieną osobistą, higieny jamy ustnej, dostarczanie wiedzy o tym co sprzyja, a co zagraża zdrowiu.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnym materiałem w działalności plastyczno – technicznej.
 • Dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
 • Rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • Szanuje emocje swoje i innych osób.
 • Kształtowanie tożsamości narodowej.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno.
 • Wzmocnienie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

WIERSZ

 

„KTO TY JESTEŚ…”

Władysław Bełza

– Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czem ta ziemia?
– Mą ojczyzną.
– Czem zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.
– Coś ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.
– Coś jej winien?
– Oddać życie.

 

„CO TO JEST POLSKA?”

Czesław Janczarski

 

- Co to jest Polska? -
Spytał Jaś w przedszkolu.
Polska - to wieś i las
i zboże w polu,
szosa, którą pędzi
do miasta autobus,
i samolot, co leci
wysoko, na tobą.
Polska- to miasto,
strumień i rzeka,
i komin fabryczny,
co dymi z daleka,
a nawet obłoki,
gdy nad nami mkną.
Polska to jest także twój rodzinny dom.
A przedszkole?
Tak - i przedszkole,
i róża w ogrodzie
i książka na stole.

 

PIOSENKA

 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty

Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty

Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniała
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty

Teraz to już Warszawa
To ważna sprawa
Bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych, pięknych miejsc

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty

Toruń z daleka pachnie
Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas
Podróż skończymy w Gdański
Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty
/2x

AUTOR TEKSTU: Justyna Tomańska, Mariusz Totoszko

 

 

 

 

 

 


 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67