Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

WRZESIEŃ 2019r.


TEMATYKA KOMPLEKSOWA

I. W PRZEDSZKOLU

II. JA I ŚRODOWISKO

III. BLISKO I DALEKO…

IV. DARY JESIENI NA TALERZU

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

  1. Zapoznanie dzieci z budynkiem i ogrodem przedszkolnym oraz zasadami bezpiecznego zachowania się w sali,, łazience, szatni, placu zabaw.
  2. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – wdrażanie do przestrzegania wspólnie ustalonych w grupie zasad współżycia : poznawanie imion i nazwisk kolegów, stosowanie zwrotów grzecznościowych w kontaktach z dziećmi i dorosłymi, zachęcanie do wspólnych zabaw.
  3. Wspólne ustalenie zasad korzystania z zabawek, przyniesionych z domu podczas Dnia Ulubionej Zabawki.
  4. Doskonalenie umiejętności samodzielnego korzystania z toalety, mycia i wycierania rąk, szczotkowania zębów
  5. Poznanie obowiązków dyżurnego: w łazience, przy posiłkach, w szatni, podczas zajęć dydaktycznych – wdrażanie do utrzymania porządku wokół siebie.
  6. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole – przestrzeganie zasady zachowania prawidłowej postawy podczas spożywania posiłku, właściwe posługiwanie się sztućcami, kubkiem oraz serwetką.
  7. Wdrażanie do rozumienia znaczenia wypoczynku dla zdrowia „Kwadrans ciszy” – słuchanie bajek, opowiadań nauczycielki, muzyki relaksacyjnej i klasycznej.
  8. Nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb, myśli, odczuć – zachęcanie do wypowiadania się nt. swoich zainteresowań, ulubionych zabaw.
  9. Zapoznanie z wyglądem mapy Polski i Europy – poznanie symboli Polski i Unii Europejskiej oraz ciekawych informacji o wybranych krajach Europy.
  10. Zapoznanie ze zmysłami oraz ich rolą w organizmie człowieka – wdrażanie do dbałości o higienę ciała i zmysłów, rozwijanie umiejętności odgadywania przedmiotów za pomocą zmysłów
  11. Poznanie zasad dbania o własne zdrowie w oparciu o literaturę, zabawy dydaktyczne, własne doświadczenia dzieci.
  12. Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich.
  13. Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej.
  14. Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, wykorzystywanie tej umiejętności podczas zabaw w sali i w ogrodzie przedszkolnym.
  15. Kształtowanie umiejętności segregowania przedmiotów wg jednej cechy.
  16. Kształtowanie umiejętności określania odległości człowieka oraz miejsca przy użyciu określeń daleko – blisko, dalej – bliżej – najbliżej.
  17. Zdobywanie doświadczeń sprzyjających kształtowaniu świadomości schematu własnego ciała podczas codziennych czynności w przedszkolu.

   Wiersz „Na zdrowie” Barbar Lewandowska

   Doktor Rybka niech nam powie,

   Jak należy dbać o zdrowie!

   Kto chce prosty być jak trzcina,

   Gimnastyką dzień zaczyna!

   Całe ciało myje co dzień

   Pod prysznicem w czystej wodzie.

   Wie, ze zęby białe, czyste

   Lubią szczotkę i dentystę!

   Pije mleko, wie że zdrowo

   Chrupać marchew na surowo,

   Kiedy kicha, czysta chustka ,

   Dobrze mu zasłania usta.

   Chcesz to zobacz na obrazku,

   Jak jeść jabłka bez zarazków.

   Rób tak samo, bo chcesz chyba

   Taki zdrowy być jak ryba.

    

   Piosenka „Woogie – boogie”

   1. Do przodu prawą rękę daj

   Do tyłu prawą rękę daj

   Do przodu prawą rękę daj

   I pomachaj nią

   Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się

   No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

   Boogie woogie ahoj x3

   I od nowa zaczynamy taniec ten

   2. Do przodu lewą rękę daj

   Do tyłu lewą rękę daj

   Do przodu lewą rękę daj

   I pomachaj nią

   Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się

   No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

   Boogie woogie ahoj x3

   I od nowa zaczynamy taniec ten

   3. Do przodu prawą nogę daj

   Do tyłu prawą nogę daj

   Do przodu prawą nogę daj

   I pomachaj nią

   Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się

   No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

   Boogie woogie ahoj x3

   I od nowa zaczynamy taniec ten

   4. Do przodu lewą nogę daj

   Do tyłu lewą nogę daj

   Do przodu lewą nogę daj

   I pomachaj nią

   Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się

   No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

   Boogie woogie ahoj x3

   I od nowa zaczynamy taniec ten

   Boogie woogie ahoj x3

   I od nowa zaczynamy taniec ten

 

 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67