Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

LUTY 2020 r.


 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 1. ZIMOWE ZABAWY
 2. BALE, BALE W KARNAWALE
 3. BAJKI, BAŚNIE LEGENDY…
 4. WYNALAZKI

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 1. Poszerzenie wiedzy o niektórych zwyczajach karnawałowych na świecie; poznanie niektórych polskich tańców ludowych, ich nazw oraz podstawowych kroków tanecznych; rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej przez zabawy taneczne- udział w Balu Karnawałowym. Utrwalanie podczas zabaw dydaktycznych oraz zabaw dowolnych informacji o pracy zakładów usługowych: fryzjerki, krawcowej, szewca.
 2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poznanie bohaterów bajek i baśni autorów polskich i zagranicznych; poznawanie elementów kultury polskiej na podstawie legend.. Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze; przypomnienie zasad bezpiecznego i higienicznego oglądania telewizji
 3. Zwiększenie wiedzy oraz umiejętności dzieci i związanych z zagadnieniami dotyczącymi ekonomii, finansów: co to są pieniądze, skąd się biorą, gdzie i jak się oszczędza, co to takiego praca, budżet domowy, pożyczka.
 4. Rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi, poszerzanie wiedzy na temat sposobu działania radia, telewizora i telefonu; utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznym.
 5. Rozwijanie kompetencji samodzielnego uczenia się z różnych źródeł; wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas rozgrywania gier planszowych; doskonalenie umiejętności odczytywania symboli i posługiwania się nimi.
 6. Wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas samodzielnego eksperymentowania, rozwijanie spostrzegania przez wskazywanie różnic między obrazkami i wyrazami;
 7. Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów. Stosowanie umiejętności ważenia przedmiotów w zabawie
 8. Rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach prostej budowie fonetycznej: wprowadzenie liter: K, k, S, s, B, b.
 9. Rozwijanie poczucia wspólnoty, integrowanie grupy przedszkolnej. Utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw, uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych.

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67