Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

PAŹDZIERNIK 2019 


 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 

 1. JESIEŃ W PARKU.

 2. JESIEŃ W LESIE.

 3. CO NAM JESIEŃ W KOSZU NIESIE-OWOCE.

 4. WARZYWA JEMY ZDROWO ROŚNIEMY!

 5. BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA.

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

 • Oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, rozpoznawanie i nazywanie niektórych drzew: dąb, klon, kasztanowiec, świerk, brzoza itp., nazywanie owoców drzew i przyporządkowywanie ich do odpowiednich drzew,

 • Obserwowanie środowiska przyrodniczego (wycieczka do parku im. F. Chopina w Starym Koninie)- zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany jakie zachodzą w przyrodzie jesienią,

 • Poznawanie zwierząt żyjących w naturalnym środowisku – jeż, wiewiórka; nazwa, wygląd, sposób poruszania się i odżywiania,

 • Nabywanie umiejętności rozpoznawania i wskazywania swojego miejsca zamieszkania (domu, podwórka – bez nazywania ulicy),

 • Rozpoznawanie budynku przedszkola z innej perspektywy (w czasie spaceru),

 • Rozpoznawanie wybranych warzyw i owoców, rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku i zapachu,

 • Rozwijanie logicznego myślenia podczas rozwiązywania różnorodnych zadań, poleceń, zagadek umysłowych,

 • Rozwijanie kompetencji matematycznych: przeliczanie elementów w zakresie czterech lub w zakresie odpowiadającym umiejętnościom dzieci, przygotowanie do porównywania liczebności zbiorów,; określenia – dużo, mało;

 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych,

 • Zdobywanie doświadczeń sprzyjających kształtowaniu świadomości schematu własnego ciała podczas codziennych czynności w przedszkolu,

 • Kształtowanie umiejętności grafomotorycznych dzieci: ćwiczenie prawidłowego trzymania kredki, ołówka, kształtowanie właściwego nacisku ręki na kartkę,

 • Wdrażanie do samodzielności w różnych sytuacjach pobytu w przedszkolu (rozbieranie i ubieranie się, spożywanie posiłków, korzystanie z toalety, mycie zębów).,

 • Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich,

 • Nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb, myśli, odczuć – zachęcanie do wypowiadania się nt. swoich zainteresowań, ulubionych zabaw.

 


 

Kasztanki” -piosenka

sł. Janina Osińska

muz. Łucja Drège-Schielowa

Wiatr pogłaskał stary kasztan po złotej czuprynie,

A w ogródku już kasztanki skaczą po ścieżynie.

Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę?

Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę?

Jeden w prawo, drugi w lewo, trzeci skoczył boczkiem,

Ten malutki, okrąglutki w trawie błyska oczkiem.

Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę?

Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę?

A ten piąty, a ten szósty, kasztanek łaciaty

Zamiast dzieciom do kieszonki – skoczył między kwiaty.

Nie chce z nami bawić się w kasztankową grę?

 

Wiersz „Światełko” I. Salach

Przez ulicę idą dzieci, gdy zielone światło świeci.

Kiedy żółte się zapali uważają nawet mali.

Gdy zobaczysz zaś czerwone czekaj grzecznie na (zielone).


Zabawa logorytmiczna

Jedna nóżka, druga nóżka ( dzieci pokazują nogi), nóżki dwie.

Kiedy zbliżę je do siebie ( dzieci dosuwają nogi do siebie) ,

skaczę ile chce ( dzieci podskakują w miejscu).

 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67