Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

 

GRUDZIEŃ 2019


Tematyka kompleksowa

 

 

 1. Dokarmiamy zwierzęta.

 2. Święta tuż, tuż.

 3. Spotkania przy wigilijnym stole.

 4. Boże Narodzenie w naszym domu.

 5. Zimo baw się z nami.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

 

 • Zapoznanie dzieci z zasadami dbania o zwierzęta i ptaki (dokarmianie) w okresie zimy,

 • Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wychodzenie na spacer. Naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich odgłosów;

 • Wyrabianie uczucia tolerancji i życzliwości w stosunku do ludzi i zwierząt,

 • Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla Zimy: często pada śnieg lub śnieg z deszczem, długie noce, krótkie dni, szron, lekki lub silny mróz. Dostrzeganie zależności długości dnia od pory roku,

 • Poznawanie drzew iglastych znajdujących się w najbliższym otoczeniu przedszkola, np. świerk, sosna; dostrzeganie różnic w wyglądzie drzew iglastych i liściastych,

 • Poznawanie zwyczajów kultywowanych w środowisku lokalnym i tradycji religijnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia,

 • Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną poprzez świadome uczestnictwo w przygotowaniu świąt i uroczystości rodzinnych,

 • Dostrzeganie potrzeby pomagania innym (ubieranie choinki, samodzielne wykonanie ozdób świątecznych, słuchanie i śpiewanie kolęd, sprawianie radości poprzez składanie życzeń),

 • Uczenie się poprzez zabawę serdecznych zachowań wobec kolegów i koleżanek oraz bliskich osób,

 • Poznawanie zasad regulujących zachowania podczas korzystania ze wspólnych zabawek lub zabawy w tym samym kąciku zainteresowań,

 • Dochodzenie do samodzielności w ubieraniu się i rozbieraniu,

 • Dbanie o własne zmysły i higienę układu nerwowego: prawidłowe oddychanie, posługiwanie się umiarkowanym głosem, unikanie krzyku,

 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe,

 • Słuchanie bajek, opowiadań gdzie wyeksponowana jest dobroć, miłość i prawda,

 • Wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłków, coraz sprawniejsze wykonywanie czynności samoobsługowych,

 


Piosenka „Tupu, tup po śniegu”

1. Przyszła zima biała,
śniegu nasypała
Zamroziła wodę,
staw pokryła lodem

Ref. Tupu, tup po śniegu
Dzeń, dzeń, dzeń na sankach
skrzypu , skrzyp na mrozie
lepimy bałwanka. /2x

2. Kraczą głośno wrony
Marzna nam ogony
mamy pusto w brzuszku
dajcie nam okruszków.

Ref. Tupu, tup…

3. Ciepłe rękawiczki
i wełniany szalik,
białej, mroźnej zimy,
nie boję się wcale.

Ref. Tupu, tup…


Kolęda „Pójdźmy wszyscy do stajenki”

Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego

Witaj, Jezu ukochany, od Patriarchów czekany
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony

Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy

Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem

 

 

 

 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67