Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

 STYCZEŃ 2020


 

Tematyka kompleksowa

I. Tydzień za tygodniem

II. Święto Babci i Dziadka

III. Karnawał

IV. Zimowe zabawy

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

 • poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne,
 • poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwrócenie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie,
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
 • przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie,
 • nabywanie umiejętności formułowania wypowiedzi poprawnych gramatycznie
 • wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem, przestrzegania reguł oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa
 • wspólne eksperymentowanie – poznanie właściwości śniegu i lodu w czasie zabawy: lepienie kul, zabawy śnieżkami;
 • wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną poprzez świadome uczestnictwo w uroczystościach rodzinnych; okazywanie szacunku osobom starszym;
 • przygotowanie artystycznego programu z okazji święta Babci i Dziadka; zaproszenie gości do przedszkola; wręczenie przygotowanych upominków;
 • udział dzieci w zabawie karnawałowej – balu przebierańców.
 • opanowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków: przyjmowanie prawidłowej postawy, właściwe posługiwanie się sztućcami, opanowanie umiejętności dokładnego gryzienia pokarmów;
 • nabywanie odwagi i umiejętności wypowiadania własnych myśli w kontaktach indywidualnych i zespołowych;
 • usprawnianie narządów mowy, rozwijanie pojemności płuc, regulowanie oddechu poprzez zabawy i ćwiczenia ortofoniczne, artykulacyjne.

  


 

Piosenka  „Pory roku”

sł. i muz. Joanna Bernat

 

1. Każdy rok się zimą zaczyna,

Sypie śnieg i mróz mocno trzyma.

A ja jeżdżę sobie na sankach

i z tatusiem lepię bałwanka.

 

ref. Miesiące mijają, pory roku się zmieniają

i tak według kalendarza wszystko się powtarza.

 

2. A po zimie przychodzi wiosna,

taka roześmiana, radosna.

Chodzę wtedy z mamą po łąkach

i w ogródku sieję nasionka.

 

3. Potem znów się lato zaczyna,

więc się cieszy cała rodzina.

Do walizek się pakujemy,

na wakacje razem jedziemy.

 

4. A po lecie przychodzi jesień,

złoci liście w sadzie i w lesie.

Do spiżarni zapasy chowa,

by do zimy świat przygotować.

 

 

Wiersz „Koncert”

Grażyna Waśkiewicz

 

Wybiła dwudziesta godzina.

Wieczorny koncert się zaczyna.

Gitarzysta uderza w struny,

Niech ten koncert trwa i trwa.

pianista przebiera palcami,

włączył się z bębnem perkusista

i skrzypek ze swymi skrzypcami.

Instrumenty gromko grają,

a wokalistki śpiewają:

„la, la, la,

lo, lo, lo,

li lo li lo,

o, o, o,                                                                               

lu, lu, lu,                                                                            

tli, tlo, tla”.                                                                       

Niech ten koncert trwa i trwa.

 

 

Moja babcia

Bożena Forma

 

Jestem sobie wnuczka mała,

moja babcia jest wspaniała.

Zna tuziny pięknych bajek,

których słucha się wspaniale.

Gry, zabawy, wyliczanki

różne wiersze, zgadywanki.

Umie z klocków stawiać wieże,

dobrze gra na komputerze.

Zawsze zgrabnie piłkę łapie,

aż się na nią gapią gapie.

Zimą bierze mnie na narty.

Kocham babcię, to nie żarty!

 

 

Wiersz „Śnieg”

Iwona Róża Salach

 

Przez styczniową nockę całą

dużo śniegu napadało.

 To uciecha jest dla dzieci.

Patrzcie – z nieba puszek leci.

Zabierzmy łyżwy, sanki,

ulepimy dwa bałwanki.

 Koleżanki z koleżkami

będą rzucać się śnieżkami.

 

Piosenka

„Bałwankowa rodzina”

sł. M. Głogowski muz. K. Kwiatkowska

 

Stoisz smutny, nasz Bałwanku,

ze spuszczoną głową.

Może chciałbyś mieć przy sobie

panią Bałwankową.

Ref.  Oj, tak, tak!  Oj, tak, tak!

Dobrej żony wciąż mi brak!

Oj, tak, tak!  Oj, tak, tak!

Bałwankowej brak!

 

Ma korale z jarzębiny

Bałwankowa żona,

ale łatwo poznać z miny,

że dziś jest zmartwiona.

Ref. Oj, tak, tak!  Oj, tak, tak!

Mego synka jeszcze brak!

Oj, tak, tak!  Oj, tak, tak!

Synka jeszcze brak.

 

Stoi Bałwan z Bałwankową,

w środku zaś Bałwanek

Jeszcze chwila i rozpoczną

bałwankowy taniec.

Ref. Oj, tak, tak!  Oj, tak, tak!

Przydałby się jeszcze brat!

Oj, tak, tak!  Oj, tak, tak!

Przydałby się brat!

 

Już wesoło dwa bałwanki

tańczą z rodzicami.

I my także się pobawmy

razem z bałwankami.

 

Ref.(×2) Oj, tak, tak!  Oj, tak, tak!

Zatańcz z nami raz i dwa!

Oj, tak, tak!  Oj, tak, tak!

Zatańcz raz i dwa!

 

 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67