• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych SPOŻYWCZE I MROŻONKI do Przedszkola nr 7 „Bolek i Lolek” w Koninie w 2024 r.

 

pdfOGŁOSZENIE_O_ZAMàIENIU.pdf289.56 KB

pdfPLAN.pdf38.52 KB

xlsxZAŁ_NR_2_FORMULARZ_ASORTYMANTTOWO-CENOWY.xlsx34.09 KB

odtzal3_OSWIADCZENIE.odt23.07 KB

odtUMOWA_ZAŁ._NR_4-.odt29.08 KB

pdfWZàR_FORMULARZA_OFERTOWEGO.pdf190.54 KB

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający Przedszkole Nr 7 „Bolek i Lolek” ul. Kolejowa 30, 62-510 Konin, informuje, że do upływu terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Nr 7„Bolek i Lolek” w Koninie w okresie 15.02.2023r. - 31.12.2023r.”, ...

Zamawiający Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek” w Koninie 62-510, ul. Kolejowa 30 na podst. art. 222 ust. 4 Ustawy PZP (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) informuje,że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to brutto.
część 1: 20 317,65 PLN, część 2: 7 496,56 PLN brutto.
Zamawiający Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek” w koninie 62-510, ul. Kolejowa 30 podst. art. 222 ust. 5 Ustawy PZP (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze. zm.) informuje, że do upływu terminu składania ofert, w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp, wpłynęły następujące oferty

odtINFORMACJA_Z_OTWARCIA.odt15.86 KB24/01/2023, 09:09