• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Oferujemy wysoką jakość usług edukacyjnych dostosowanych do potrzeb, poziomu i możliwości rozwojowych dzieci świadczonych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Podejmowane przez nas działania są zgodne z zadaniami oraz wymaganymi warunkami i sposobami realizacji nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

Zajęcia w języku angielskim - zajęcia prowadzone we wszystkich grupach podczas realizacji podstawy programowej. Proces uczenia się języka u  dzieci to przede wszystkim rozwój sprawności takich jak: słuchanie, mówienie i śpiewanie. Z uwagi na wiek uczenia się języka obcego przez dzieci w pierwszej fazie polega na stopniowym rozwijaniu rozumienia ze słuchu i reagowania na język gestem, słowem. Dziecko, zatem winno rozumieć polecenia nauczyciela, pojmować ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych i wypowiedzi, rozumieć nazwy wprowadzane na zajęciach. Druga faza uczenia się to nabywanie sprawności mówienia. Dziecko powtarza za n-lem pojedyncze słowa, potem zwroty, recytuje krótkie rymowanki, śpiewa piosenki, odgrywa scenki sytuacyjne. Dzieci uczą się języka bezstresowo, ale aktywnie przy wykorzystaniu wszystkich zmysłów. Zatem zajęcia najczęściej przybierają formę gier i zabaw słowno-muzycznych i ruchowych.

 • IMG_20181016_104010
 • IMG_20181016_104053
 • IMG_20181016_104116
 • IMG_20181016_104838
 • jang
 • jangi
 • jangie

Simple Image Gallery Extended

 

IMG 20210129 121109IMG 20210129 121156received 239921811031574received 439847067160370received 472529407248410received 754416238760489

Zajęcia plastyczne 

 

 • 20180912_095055
 • 20180912_095746
 • 20180927_093847

Simple Image Gallery Extended

Zajęcia umuzykalniające - zawierają elementy edukacji muzycznej i rytmicznej, pozwalają rozbudzać u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewie. Rozwijają pamięć muzyczną  i ruchową, umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów oraz następstw ruchów w powiązaniu z muzyką. Przyczyniają się do wykształcenia u dzieci uwagi, koncentracji, dyscypliny, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpływają korzystnie na rozwój uzdolnień muzycznych dzieci.

 

 • 20180918_093707
 • 20180918_093719
 • 43787703_362455837630228_5130350877592256512_n

Simple Image Gallery Extended

Zajęcia ruchowe

 • 20180917_101445
 • 20180917_101502
 • 20180917_104006
 • 20180917_104540
 • 20180917_104555
 • 20180917_104852
 • 20180917_105355

Simple Image Gallery Extended

Zajęcia umysłowe

 

 • 1
 • 20170921_0915331
 • 20170926_0920011
 • 20170928_1255571
 • 20171011_0952571
 • 20171023_0921051
 • 20171030_0900211
 • 61
 • IMG-20170914-WA00051
 • IMG_20171002_0821171

Simple Image Gallery Extended

Przedszkole tworzy sprzyjające warunki dla bezpiecznego samodzielnego eksperymentowania i doświadczania przez dzieci

Realizacja innowacji „Przedszkolak odkrywcą”, „W świecie techniki” 

 • 20180912_132258
 • 20180919_103316
 • 20180920_104618-2
 • 20180928_125128
 • 20181004_092536
 • 41876557_1809987479038080_7025725988336041984_n
 • 43360925_804123433267297_2294399390976049152_n
 • IMG_20180927_093228
 • m

Simple Image Gallery Extended

Realizując szereg projektów edukacyjnych placówka tworzy sytuacje sprzyjające rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo.

 • „Poznajemy nasz region”
 • „Akademia Aquafresh”
 • „Bezpiecznie z Bolkiem i Lolkiem”
 • Projekty we współpracy z SANEPID („Czyste powietrze wokół nas”, „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Bądźmy zdrowi, więc działamy”)
 • „Dobre maniery przedszkolaka”
 • „Będę dzielnym przedszkolakiem"

 Dodatkowo prowadzone są:

Zajęcia plastyczne - opierają się na aktywności dziecka, wykorzystaniu jego naturalnej ciekawości i eksperymentowaniu z różnymi materiałami plastycznymi. Podczas tych zajęć dzieci czerpią zadowolenie z  faktu samodzielnego tworzenia prac plastycznych. Zajęcia dostarczają dzieciom określonej wiedzy na temat nowych technik plastycznych, zasad komponowania prac, możliwości wykorzystania niektórych środków wyrazu, ale też umożliwiają indywidualny, spontaniczny proces tworzenia.

Zajęcia teatralne

 • 20180911_141945
 • 20180911_142231
 • 20180925_144227
 • 20180925_144609

Simple Image Gallery Extended

 

Zajęcia kształtujące motorykę małą

 • 20181001_133729
 • 20181001_133901
 • IMG_20180924_132533
 • IMG_20180924_132542
 • IMG_20180924_132615
 • IMG_20180924_134318

Simple Image Gallery Extended

 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

 • 20180927_115529
 • 20180927_115535

Simple Image Gallery Extended

 

Zajęcia taneczne – pomagają bardzo wcześnie wspierać i stymulować zmysły dzieci oraz rozwijać ich wrodzone talenty. Stwarzają dzieciom możliwość odpoczynku psychicznego, rozwijają prawidłowe postawy wychowawcze oraz  umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami. Pozwalają wyładować agresję, a jednocześnie kształtują estetykę i harmonię ruchów oraz piękną sylwetkę. Są podstawą do dalszego kształcenia muzycznego i rozwijania wrażliwości muzycznej.

 

 • 20180508_133745
 • 20180508_133802
 • 20180508_133824
 • 20180508_133836
 • 20180508_133900
 • 20180508_134214

Simple Image Gallery Extended

  

Zajęcia logopedyczne - głównym celem zajęć prowadzonych przez logopedę jest objęcie systematyczną terapią dzieci wymagających pomocy w zakresie stwierdzonych zaburzeń i wad wymowy. Zajęcia pozwalają usprawniać kompetencje językowe tych dzieci, wyrównują ich szanse edukacyjne, a także wzmacniają wiarę we własne możliwości. Rozwijają również samoakceptację i kształtują pozytywną samoocenę. Rodzice powinni pamiętać, że sprawne posługiwanie się językiem ojczystym jest podstawą sukcesów szkolnych, a potem zawodowych.

 • 1
 • 2
 • 4
 • 5
 • 6
 • IMG_20171023_145119
 • IMG_20171023_145126

Simple Image Gallery Extended

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone są w formie zabaw i gier ruchowych. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci u których stwierdzono wady postawy. Poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia niwelujemy już istniejące wady oraz zapobiegamy powstawaniu nowych wzmacniając określone grupy mięśniowe, kształtując naturalne krzywizny kręgosłupa, wyrabiają ruchliwość stawów. Podczas zajęć dzieci mają możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu. Aktywność ruchowa wprowadza ich w radosny nastrój, stanowi atrakcję i rozrywkę. Udział w zajęciach korekcyjnych przyczynia się do dobrego samopoczucia, daje dziecku pełną swobodę oraz korzystnie wpływa na kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy.

 • 20180508_104346
 • 20180508_104412
 • 20180508_104414
 • 20180508_104430
 • 20180508_104600
 • 20180508_104633
 • 20180508_104829
 • 20180508_111327
 • 20180508_111438
 • 20180508_111643
 • 20180508_111707
 • 20180508_111802
 • 20180508_111924
 • 20180508_112056
 • 20180508_112353

Simple Image Gallery Extended

  

Nasze przedszkolaki cyklicznie uczestniczą w:

 • koncertach muzycznych prowadzonych przez profesjonalnych muzyków
 • spektaklach teatralnych przygotowanych przez aktorów teatrów dziecięcych
 • wycieczkach autokarowych do środowisk społecznych i przyrodniczych

 

Nasze Grupy

Grupa Misie

Misie

Grupa Motylki

Motylki

Grupa Biedronki

Biedronki

Grupa Żabki

Żabki

Grupa Pszczółki

Pszczółki

Grupa Zajączki

Zajączki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram