Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

MARZEC 2020


TEMATYKA KOMPLEKSOWA

1. OZNAKI WIOSNY.

2. WSZYSTKO ROŚNIE.

3. PRACOWITA WIOSNA.

4. NA WSI.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, wprowadzenie liter g, G, c, C, j, J, ł, Ł, odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.
 • Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla przedwiośnia i wiosny.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez czynnościowe nauczanie matematyki w różnych formach aktywności poznawczej dzieci: językowej, plastyczno- technicznej i ruchowej.
 • Wprowadzenie liczby 8 jako symbolu do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą cyfr (1–8) i znaków (=, +).
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

 

 


 WIERSZE I PIOSENKI


Wiersz ”Wiosenny wietrzyk”

Joanna Kulmowa

 

Mały wietrzyk wiosenny

Ledwie w drzewach zaszumi

Ledwie w krzakach zamruczy.

Jeszcze gwizdać nie umie,

Jeszcze się uczy.

Znalazł szczerbę w płocie – zaświstał.

Znalazł listki – zapiał na listkach,

Czasem w suchych gałęziach zatrzeszczy.

Czasem nuci, gdy zagra mu deszczyk

Albo szemrze w zeszłorocznej trawie

Albo szepce tak, że milczy prawie.

Ludzie mówią wtedy: nie ma wietrzyka

A on jest.

Tylko słucha słowika.

 

Piosenka „W kurniku”

W kurniku od rana coś się dzisiaj dzieje:

kury gdaczą z całej siły, kogut głośno pieje. / × 2

Już nadeszła pora, skorupki pękają,

a kurczątka co sił w nóżkach kurom uciekają. / × 2

Wracajcie, wracajcie, szybko do kurnika,

dostaniecie do jedzenia ziarnek słonecznika. / × 2

Nie chcemy, nie chcemy, zabawę wolimy.

Siedzieliśmy w swych skorupkach od połowy zimy. / × 2

Ciemna noc nadeszła, więc się posłuchały

i pod skrzydła swojej mamy chętnie się schowały./ × 2

 

Wiersz „Piosenka na chłodne dni”

Agnieszka Galica                                   

 

Umiem włożyć już buciki,

kurtkę zapiąć na guziki.

Chociaż trochę zimno dziś,

to na spacer warto iść.

Rękawiczki mam w kieszeni,

więc nie boję się jesieni.

Chociaż trochę zimno dziś,

to na spacer warto iść.

Gdy na nogach mam kalosze,

ja się deszczu nie wystraszę.

Chociaż trochę zimno dziś,

to na spacer warto iść.

Popatrz śnieg zaczyna prószyć,

Czapkę wciąga się na uszy,

Chociaż trochę zimno dziś,

to na spacer warto iść.


 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67