Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

Więcej o grupie

LUTY 2020


TEMATYKA KOMPLEKSOWA

1. CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ?

2. KARNAWAŁ

3. W DAWNYCH CZASACH

4. KIEDY PATRZĘ W NIEBO

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 • Prowadzenie zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i nabywania odporności.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, wprowadzenie liter n, N, s, S, r, R.
 • Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
 • Wprowadzenie znaku = jako symbolu do oznaczenia równoliczności dwóch zbiorów.
 • Wprowadzenie liczb 6, 7 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 • Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
 • Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
 • Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
 • Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej; kontrolowanie poprawności chwytu pisarskiego i postawy ciała podczas zabaw grafomotorycznych wykonywanych przy stoliku.
 • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
 • Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem; rozwijanie umiejętności improwizowania.
 • Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
 • Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.
 • Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.

 


 WIERSZE I PIOSENKI


 Piosenka „Karnawałowy bal”

sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak

 Kto przebierze się za misia? Kto za królewicza?

A kto z dzielnym Indianinem będzie tańczył dzisiaj?

Biegnie zając za piratem, pajac robi miny.

A królewny rozrzucają wstążek serpentyny

Ref.: Karnawałowa zabawa, karnawałowy bal.

Kto nie bawi się z nami, temu będzie żal. (×2)

Sypie, sypie się konfetti, fruną baloniki.

Słychać śmiechy, słychać brawa i dźwięki muzyki.

To karnawał jest w przedszkolu, wszyscy się bawimy.

Raz na lewo, raz na prawo, w tańcu zakręcimy.

Ref.: Karnawałowa zabawa, karnawałowy bal.

Kto nie bawi się z nami, temu będzie żal. (×2)

 

Wiersz ,,Dziki taniec”

D.Gellner

To jest taniec!

Taniec dziki!

Tańczy grzywka!

I kucyki!

Tańczą ręce!

Tańczy głowa.

I sukienka kolorowa.

Koraliki! I buciki!

Tańczą taniec!

Taniec dziki!

w oczach taniec mam

i w uszach

Ina czubku

kapelusza.

I w kieszeni,

tej dziurawej.

W nodze lewej!

W nodze prawej!

W palcu małym!

W palcu dużym!

W koronkowej złotej róży!

I gdzie jeszcze?

Zapomniałam

Bo się strasznie

zasapałam.

 

Wiersz „Słońce”

B. Forma

Śpią jeszcze ludzie, gdy świt przychodzi,

zza horyzontu słońce wychodzi.

Wciąż pięknie, jasno świeci na niebie,

ciepłe promienie wysyła do ciebie.

Ogrzewa rośliny, zwierzęta, ludzi,

wcale się zbytnio przy tym nie trudzi.

Gdy jest na niebie, wszędzie jest jasno,

nawet gdy chmury zakryją je ciasno.

Latem jest bardzo wysoko nad ziemią,

wtedy się wszystkie rośliny zielenią.

Ciepła jest wtedy woda w jeziorach...

Chodźcie się kąpać, słoneczko woła.

A kiedy nisko nad ziemią świeci,

pełno na ziemi wichrów, zamieci.

Kiedy już zajdzie, to dobrze wiecie,

panuje ciemność na całym świecie.

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67