Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

Więcej o grupie

PAŹDZIERNIK 2019


TEMATYKA KOMPLEKSOWA

I. MOJA MIEJSCOWOŚĆ

II. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

III. JESIENIĄ W PARKU

IV. JESIENIĄ W LESIE

V. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

  • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki.
  • Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw.
  • Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.
  • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
  • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.
  • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1 oraz liter a, A, l, L, m, M; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.
  • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.
  • Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.
  • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – rozwijanie myślenia logicznego.
  • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.
  • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
  • Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.
  • Poszerzanie słownika dzieci o nazwy dyscyplin sportowych, drzew.
  • Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym.
  • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej. 

 WIERSZE I PIOSENKI


Wiersz "Miasto" Bożena Forma

W mieście wielki gwar panuje,

samochody, autobusy,

ciężarówki, furgonetki,

motocykle, trolejbusy.

W środku miasta skrzyżowanie,

na nim światła znaki dają,

a po pasach szybkim krokiem

wciąż się ludzie przemieszczają.

Nagle stop!

Głęboki wykop,

trzeba korki zlikwidować.

Już pojawia się policjant,

ruchem zacznie wnet kierować.

Na postoju sznur taksówek,

miejsce dla nich wyznaczone.

Mogą zawieźć cię bez przeszkód,

w którą tylko zechcesz stronę.

Słychać sygnał – wóz strażacki

gasić pożar szybko jedzie,

a karetka pogotowia

do szpitala kogoś wiezie.

Chcesz swobodnie się

poruszać po ulicach

w dużym mieście,

musisz dobrze znać

przepisy wtedy czujesz się bezpiecznie.

 

Wiersz "Odblaskowe światełka" Bożena Forma

Mam światełka odblaskowe

i na kurtce i na czapce.

Kiedy idę do przedszkola,

to bezpieczny jestem zawsze.

Mam światełka odblaskowe

na wycieczce, na spacerze,

kiedy deszcz lub mgła na dworze,

lub gdy jeżdżę na rowerze.

Mam światełka odblaskowe

kiedy maszeruję drogą wiem,

że zawsze już z daleka wszyscy

mnie zobaczyć mogą.

 

"Piosenka sygnalizatora" sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko

Maszerują buty po chodniku

prawą stroną, grzecznie,

w równym szyku

i pytają sygnalizatora,

czy przez jezdnię

już przechodzić pora.

Ref.: Jestem z tego dobrze znany,

że wciąż migam światełkami.

Kiedy światło mam zielone,

możesz przejść na drugą stronę.

I spokojnie idź po pasach,

bo na pasach się nie hasa.

A gdy błysnę na czerwono,

stój, nie przechodź, zabroniono!

Pan sygnalizator mruga okiem:

czy są jezdnie wąskie, czy szerokie,

stoję dla was co dzień jak na warcie,

więc zasady moje pamiętajcie:

Ref.: Jestem z tego dobrze znany…

 

 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67