Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

Drodzy Rodzice!

 

Elektroniczna rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 będzie odbywać się w dwóch etapach:

 

I ETAP - kontynuacja – przeznaczony dla tych dzieci, które obecnie uczęszczają do naszego przedszkola

 

DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 należy złożyć u nauczycieli w grupie w terminie 17-23.02.2020r. Niedostarczenie Deklaracji będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

II ETAP – rekrutacja dzieci nowych

 

W celu złożenia WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KONINIE, należy postępować zgodnie z etapami wskazanymi pod adresem 

www.konin.przedszkola.vnabor.pl

(strona będzie aktywna od 02.03.2020r. do 27.03.2020r.)
Po zakończeniu rejestracji należy wydrukować wypełnioną Kartę, podpisać i dostarczyć do przedszkola.

 


Zarządzenie Nr 7/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie elektronicznego naboru dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin - pobierz

Zarządzenie Nr 26/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie elektronicznego postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin - pobierz

Ogólne zasady rekrutacji  - pobierz 

Uchwała Nr 39 - w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin - pobierz

Regulamin - pobierz

Terminy - pobierz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. - pobierz

UCHWAŁA Nr
650
RADY

 Prawo Oświatowe

 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67