Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

                                                                                                               Kwiecień 2020


Tematy kompleksowe:

  1. Woda – źródło życia
  2. Wielkanoc tuż, tuż…
  3. Dbaj o zdrowie
  4. Chroń środowisko
  5. Kto Ty jesteś?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

- wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne zabawy, wypoczywanie i codzienne czynności domowe (gotowanie, sprzątanie);

- współpraca i współdziałanie z rodzicami w zakresie utrwalania poznanych wiadomości i umiejętności;

- wyrabianie u dzieci umiejętności wykorzystywania komputera i samodzielnego otwierania proponowanych stron internetowych;

- utrwalanie wiadomości o zdrowym stylu życia, znaczeniu higieny osobistej i otoczenia dla zdrowia i życia;

- zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi ze świętami Wielkanocnymi;

- wdrażanie do podtrzymania tradycji świątecznych, zachęcanie do porządkowania miejsca zabawy i swojego pokoju, pomocy rodzicom w przygotowaniach przedświątecznych (wspólne wypieki, dekorowanie domu);

- rozwijanie postawy ekologa, dbałości o czystość środowiska, wody, powietrza, które są niezbędne do życia;

- przypomnienie i utrwalenie polskich symboli narodowych, rozwijanie poczucia tożsamości narodowej;

- utrwalanie znanych liter i cyfr, poprzez ćwiczenia w pisaniu i czytaniu;

- uważnie słuchanie utworów literackich, audycji i filmów edukacyjnych, wypowiadanie się na ich temat poprawnie pod względem gramatycznym, doskonalenie umiejętności językowych;

- doskonalenie umiejętności liczenia, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zabawach i zadaniach polecanych przez nauczycieli;

- zapoznanie ze sposobami mierzenia objętości płynów, eksperymentowanie z przelewaniem, porównywaniem kształtów naczyń, mierzeniem poziomu płynu        w naczyniu;

- zachęcanie dzieci do eksperymentowania w warunkach domowych, obserwowania zjawisk przyrodniczych i chemicznych, wyciągania wniosków z pomocą dorosłych;

- doskonalenie sprawności manualnej, małej motoryki poprzez zabawy plastyczne, konstrukcyjne, kulinarne itp.

- rozwijanie umiejętności rysowania na dany temat, rozwijanie wyobraźni i wyrażania emocji w formie plastycznej;

- ćwiczenie koordynacji ruchowo-słuchowej, rozwijanie słuchu muzycznego, poczucia rytmu poprzez naukę piosenek, zabawy rytmiczne, muzykowanie;

- wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku, wietrzenia pomieszczeń, w których przebywamy i hartowania ciała;

- wyrabianie samodzielności w ubieraniu się, samoobsłudze, porządkowaniu miejsca zabawy i swojego pokoju;

- zachęcanie do aktywności fizycznej w miarę możliwości domowych, udział w zabawach ruchowych proponowanych przez nauczycieli;

- utrwalanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w zabawie;

Wiersz „Wielkanocny stół”

Ewa Skarżyńska

Nasz stół wielkanocny

haftowany w kwiaty.

W borówkowej zieleni

listeczków skrzydlatych

lukrowana baba

rozpycha się na nim,

a przy babie –

mazurek w owoce przybrany.

Palmy – pachną jak łąka

w samym środku lata.

Siada mama przy stole,                                                                                                                                                                                                                      

a przy mamie tata. I my.

Wiosna na nas

zza firanek zerka,

a pstrokate pisanki

chcą tańczyć oberka.

Wpuścimy wiosnę.

Niech słońcem

zabłyśnie nad stołem

w wielkanocne świętowanie

jak wiosna wesołe.

Wiersz „Ziemię mamy tylko jedną”
Gabriela Skrzypczak
Ziemię mamy tylko jedną
Więc szanujmy Ją,
Bo cóż z nami stanie się,
Gdy zniszczymy własny dom.
Giną ptaki i zwierzęta,
Giną drzewa w lesie,
Nic nie robiąc, wciąż czekamy
Co nam los przyniesie?
Dość lenistwa – ruszmy razem
I działać zacznijmy,
Żeby żyć móc na tej Ziemi
Więzy zacieśnijmy.
Chrońmy lasy, chrońmy wodę,
Dbajmy o przyrodę,
Uczmy kochać las i łąkę
Pokolenia młode.

Piosenka „Mamo, Tato wolę wodę”

Autor nieznany

1. Woda nam z serca gór płynie,

W naszej cudownej krainie,

W butelce małej ot tak

Zamknięty jest natury smak.

Więc by twój dzień był udany,

Wypijaj wodę szklankami,

Bo każdy prawdę tę zna,

Że super moce woda ma.

Ref. Mamo, Tato wolę wodę,

Zdrowia łyk w mig.

Ze Zdrojkiem ruszam dziś w przygodę,

chcę jak on bohaterem być.

2. Drzewa też wodę nam dają,

Filtrują i oczyszczają,

I przechowują ja też,

Niczym magazyn teraz wiesz.

Ponieważ drzewa są ważne,

Mamy zadanie poważne,

Gdzie tylko sięgnie nasz wzrok,

Sadzić je rok, w rok.

Ref. Mamo, Tato…

3. Z butelki woda znika,

Nie pomyl pojemnika,

Bo każdy już dobrze wie,

Do żółtego plastik wrzuca się.

Zgnieć więc butelkę dokładnie,

Niech etykietka odpadnie,

I zapamiętaj jak ja,

Że segregacja sens dziś ma.

Ref. Mamo, Tato…

Piosenka „Nasza warszawska Syrenka" 

Holska - Albekier

1. Nasza warszawska Syrenka. 
co noc urządza wyprawą.
Nocy się ciemnej nie lęka,
gdy pragnie zwiedzić Warszawę.

Ref.: Warszawski Zamek, pałac w Łazienkach
nad cichym stawem,
dzielnice nowe i Stare Miasto
w naszej Warszawie.

2. Nasza warszawska Syrenka
Wisłą powraca nad ranem.
Z nią jest wiślana piosenka
i miasto w słońcu skąpane.
Ref: Warszawski Zamek… 

 

 
 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67