Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

Uwaga
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/Zajeciadodatkowe/korekcyjna
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/Zajeciadodatkowe/angielski
Ostrzeżenie
  • JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/server237032/ftp/P7-KONIN/OLD-SITE/images/Zajeciadodatkowe/angielski.

Oferta zajęć dodatkowych w Przedszkolu nr 7 "Bolek i Lolek" w Koninie:

  

Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest w formie zabaw i gier ruchowych. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci u których stwierdzono wady postawy. Poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia niwelujemy już istniejące wady oraz zapobiegamy powstawaniu nowych wzmacniając określone grupy mięśniowe, kształtując naturalne krzywizny kręgosłupa, wyrabiają ruchliwość stawów. Podczas zajęć dzieci mają możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu. Aktywność ruchowa wprowadza ich w radosny nastrój, stanowi atrakcję i rozrywkę. Udział w zajęciach korekcyjnych przyczynia się do dobrego samopoczucia, daje dziecku pełną swobodę oraz korzystnie wpływa na kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy.

{gallery}Zajeciadodatkowe/korekcyjna{/gallery}


Zajęcia rytmiczno - umuzykalniające – zawierają elementy edukacji muzycznej i rytmicznej, pozwalają rozbudzać u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewie. Rozwijają pamięć muzyczną  i ruchową, umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów oraz następstw ruchów w powiązaniu z muzyką. Przyczyniają się do wykształcenia u dzieci uwagi, koncentracji, dyscypliny, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpływają korzystnie na rozwój uzdolnień muzycznych dzieci.


Zajęcia teatralne – przygotowują dzieci do uczestnictwa w życiu dorosłym, uczą podejmowania wyborów, w bezpieczny sposób pozwalają przeżywać trudne sytuacje poprzez wcielanie się w role wykreowanych bohaterów. Dzięki zabawom dramowym dziecko na różne sposoby uczy się wyrażania emocji. Występy przed publicznością dodają mu pewności siebie i wpływają na lepszą samoocenę. Uczestnictwo w zajęciach teatralnych pozwala dzieciom na obcowanie z kulturą i przygotowuje je do świadomego uczestniczenia w życiu kulturalnym w przyszłości.


Zajęcia plastyczne - opierają się na aktywności dziecka, wykorzystaniu jego naturalnej ciekawości i eksperymentowaniu z różnymi materiałami plastycznymi. Podczas tych zajęć dzieci czerpią zadowolenie z  faktu samodzielnego tworzenia prac plastycznych. Zajęcia dostarczają dzieciom określonej wiedzy na temat nowych technik plastycznych, zasad komponowania prac, możliwości wykorzystania niektórych środków wyrazu, ale też umożliwiają indywidualny, spontaniczny proces tworzenia.

 

Zajęcia taneczne – realizowane są z dziećmi 5 - 6 letnimi, pomagają bardzo wcześnie wspierać i stymulować zmysły dzieci oraz rozwijać ich wrodzone talenty. Stwarzają dzieciom możliwość odpoczynku psychicznego, rozwijają prawidłowe postawy wychowawcze oraz  umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami. Pozwalają wyładować agresję, a jednocześnie kształtują estetykę i harmonię ruchów oraz piękną sylwetkę. Są podstawą do dalszego kształcenia muzycznego i rozwijania wrażliwości muzycznej.


Język angielski – zajęcia przeznaczone są dla wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. Ich celem jest nauka nowego języka oraz rozbudzenie zainteresowaniem językami obcymi. Z uwagi na wiek uczenia się języka obcego przez dzieci  w pierwszej fazie polega na stopniowym rozwijaniu rozumienia ze słuchu i reagowania na język gestem, słowem. Dziecko, zatem winno rozumieć polecenia nauczyciela, pojmować ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych i wypowiedzi, rozumieć nazwy wprowadzane na zajęciach. Druga faza uczenia się to  nabywanie sprawności mówienia. Dziecko powtarza za modelem pojedyncze słowa, potem zwroty, recytuje krótkie rymowanki, śpiewa piosenki, odgrywa scenki sytuacyjne.

{gallery}Zajeciadodatkowe/angielski{/gallery}

Logopedia - głównym celem zajęć prowadzonych przez logopedę jest objęcie systematyczną terapią dzieci wymagających pomocy w zakresie stwierdzonych zaburzeń i wad wymowy. Zajęcia pozwalają usprawniać kompetencje językowe tych dzieci, wyrównują ich szanse edukacyjne, a także wzmacniają wiarę we własne możliwości. Rozwijają również samoakceptację i kształtują pozytywną samoocenę. Rodzice powinni pamiętać, że sprawne posługiwanie się językiem ojczystym jest podstawą sukcesów szkolnych, a potem zawodowych.

 


Religia

 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67